Levering og vilkår

Parter
Selger er CV Designs, og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.


Bestilling
Din bestilling vil bli registrert på vår server (datamaskin). Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg.  Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Om ikke sørg for å ta kontakt så raskt som mulig, da vi ikke har angrerett på våre tjenester.

Revisjoner
Vi føler oss trygge på at du vil være fornøyd med din nye CV eller søknadstekst ved første anledning. Om ikke kan du returnere den til oss og notere eventuelle endringer du måtte ønske. Alle våre tjenester har minst tre revideringer inkludert i prisen.

Angrerett
Du kan angre kjøpet dersom du gir beskjed om det før vi har startet å på oppdraget, vil vi refundere hele beløpet. Har vi startet oppdraget kan du heller ikke angre kjøpet

Opplysninger mottatt av oss
Vi tilstreber oss å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig.  Vi tar imidlertid forbehold om skrive- og trykkfeil, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt av oss gjennom våre salgstilbud, markedsføring eller på annen måte.

Priser
Oppnevnte priser inkluderer alle avgifter, statlige skatter, samt servicehonorar.

Betaling

Våre tjenester betales med bank- eller kredittkort. Dersom vi ikke klarer å levere i henhold til vilkårene, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen.  Du vil motta informasjon om en eventuell kansellering.  Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling dersom det ikke er dekning på ditt bank- eller kredittkort.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.  Alle tvister skal løses etter norsk rett.  Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøpers) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

For ytterligere informasjon, kontakt vårt kundesenter.