Søknadskriving

Få en søknad som skiller seg ut i søknadsbunken
Sammen med deg, forfatter vi en jobbsøknad som virkelig fremhever dine sterke sider, svarer på stillingsannonsen, og viser hvorfor nettopp du er unikt kvalifisert til den utlyste stillingen.
Vi har forfattere som har bakgrunn som personalledere, og som vet hvordan de skal formulere en søknad som appellerer til dem som jobber med rekruttering.
Så snart du bestiller setter vi i gang med et utkast basert på din CV. Deretter følger vi opp på mail eller telefon. Søknaden skrives på norsk, og leveres i Word-format, klar til å sendes, men lett å tilpasse ved behov.

Kundenes tilbakemeldinger

Basert på 6 tilbakemeldinger Skriv hva du syntes