Hvordan søke jobb som senior

En del eldre arbeidstakere tror at de ikke lenger er så attraktive på arbeidsmarkedet, og blir lettere demotiverte av egen situasjon. Er du fremdeles åpen og lærevillig, og klarer å vise det, er det ingen grunn til å miste motet.

Her er noen tips til seniorer på jobbjakt:

1. Ikke fremhev egen alder og skrik ut at ”jeg er gammel”. Du bør ikke gjenta alderen din eller presentere en kjempelang CV (som forøvrig også gjelder for unge). For mange datoer for langt tilbake tjener ikke formålet. Mange eksperter har som tommelfingerregel at erfaring som er mer enn ti år gammel ikke er relevant å ha med. Understrek hva du har oppnådd i stedet for antall års erfaring, og da gjerne relativt ferske ting som kan settes i direkte forbindelse med det som spørres etter i stillingsutlysningen. Å være lojal er ingen dårlig egenskap, men vær forberedt på at veldig mange år i samme selskap fort leder til spørsmål rundt din evne til å tilpasse deg endringer. Dessuten: er du overkvalifisert, kan det være at du ikke får noe tilbud.

2. Ikke fremstill stillingen du søker på som siste utvei. Fremhev motivasjonen din og vær positiv.

eldre jobbsøker

3. Ikke gi inntrykk av at du forventer å avansere.

4. Vis at du er opptatt av innholdet og ikke statusen i den nye stillingen. Kanskje synes du ikke lønnen er høy nok for all den erfaringen du har, men med for høye forventninger til lønn kan du risikere å bli avvist.

5. Øv på å selge deg selv og din egen kompetanse. Det er veldig bra å være trygg, og å se egen alder og erfaring som en fordel, men pass på så det ikke blir arrogant (”jeg har gjort din jobb før, så du trenger ikke fortelle meg hva jeg skal gjøre”). Sannsynligheten er stor for at du intervjues av en som er yngre enn deg, så vær klar over din egen holdning til dette.

6. Kjenn selskapets behov. Eller som John Rossheim skriver: gjør hjemmeleksa.

7. Snakk intervjuerens språk. Fremhev det dere har til felles, uansett alder (mange ansetter ”seg selv”, så dette gjelder også for yngre).

8. Vis dine tekniske kunnskaper. Noen sjefer frykter nok at de eldre jobbsøkerne henger etter de yngre på teknologifronten. Gjør du det, så kan du oppdatere deg på kurs/workshops. Ha en LinkedIn-profil og be om hjelp om nødvendig.

9. Skaff kunnskap om intervjusituasjonen. Ting kan ha endret seg siden du sist var på et jobbintervju, både måten det foregår på og hva det inneholder. Kle deg aldersadekvat, men ikke utdatert.

eldre jobbsøker

Fafo-forsker Anne Inga Hilsen har forsøkt å komme til bunns i hva ordet seniorkompetanse, i dag et honnørord, egentlig innebærer. I en artikkel på forskning.no forteller hun om konklusjonene fra da hun gjorde gruppeintervjuer med rundt 400 ansatte ved St. Olavs Hospital i Trondheim (pluss noen supplerende dybdeintervjuer). Mange av de spurte hadde aldri tenkt over hva alder og erfaring hadde gitt dem av fordeler, men alle hadde eksempler. Sykepleierne nevnte ofte ”det kliniske blikket”. Ikke all erfaring er så lett å sette ord på, og man blir ikke nødvendigvis klok med alderen. Det er imidlertid viktig å ha gjort en analyse av hva man kan tilby, gjerne med hjelp fra kolleger.

Norsk seniorpolitisk barometer 2016 viser at et dominerende flertall av eldre arbeidstakere gleder seg til å gå på jobben. I snitt ønsker folk å jobbe fire år lenger nå enn for ti år siden, men mange gjør det ikke i praksis.  

Direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk sier i en artikkel på nettsiden til Fri Fagbevegelse at økt yrkesaktivitet blant eldre er nødvendig for å sikre velferden fremover.

– I snitt regnes folk som eldre når de er passert 58 år, og å være eldre assosieres ofte med noe negativt. Ledere er mer positive til eldre jo eldre de er selv, kvinner er litt mindre negative enn menn og eldre arbeidstakere er ganske tøffe mot seg selv. Men alder er bare et tall. Omstillingsevnen og læreevnen er like god.

 

 

Anne Inga Hilsen eldre jobbsøker erfaring Fri Fagbevegelse John Rossheim læreevne Norsk seniorbarometer omstillingsevne senior seniorkompetanse Senter for seniorpolitikk

← Eldre blogginnlegg Nyere blogginnlegg →